Home

Joop weet in complexe contexten uiteenlopende belangen en tegenstellingen te overbruggen en te komen tot gedragen en toekomstgerichte oplossingen. Joop acteert, bijna moeiteloos, tussen strategisch en operationeel niveau binnen organisaties. Joop heeft veel ervaring binnen de (lokale) overheid en verzelfstandigde overheidsdiensten..

Joop werkt vanuit de kernwaardes:

RESPECT :
Kijken, luisteren en handelen zonder te (ver)oordelen.

EENVOUD :
Het overbodige weglaten en de eer aan de mens in de organisatie laten.

SAMENWERKEN :
Uitwisselen van kennis en samenwerken.

DURF :
Verleggen van grenzen, het helder benoemen van zaken en het nemen van verantwoordelijkheid.